Csoportos Mentorprogram indul. Jelentkezz most!

Általános Szerződési Feltételek

1.Bevezetés

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a www.csediet.com oldalunk látogatók vagy ügyfelek általi használatának feltételeit. Az oldal elérésével és
böngészésével valamint a rendelésekkor kipipált beleegyezéssel Ön elfogadja az alábbiakban leírt felhasználási és
szerződési feltételeket. 

Az Ügyfél/ Szolgáltatást igénybe vevő kijelenti, hogy pontosan elolvasta és elfogadta a
jelen ÁSZF rendelkezéseit, az adatkezelési elveket, annak minden pontjával egyetért és tudomásul veszi, hogy bármely
szolgáltatás megrendelésével a szerződő felek közötti jogviszonyt az ÁSZF szabályozza. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF
bármily rendelkezését nem fogadja el, úgy a szolgáltatásokat nem jogosult igénybe venni.

A Szolgáltató jogában áll a jogi kereteken belül bármikor megváltoztatni az ÁSZF
rendelkezéseit, annak egyoldalú módosítását eszközölni. Az ÁSZF rendelkezéseit minden egyes szolgáltatás
igénybevétele előtt kérem figyelmesen olvassa át. A változásokat és az érvényességükkel kapcsolatos információkat
ezen az oldalon tesszük közzé, az látogatók/ügyfelek tájékoztatása érdekében. Minden látogató és Ügyfél saját
felelőssége, hogy figyelmesen olvassa át, tanulmányozza át a leírtakat, hiszen fontos , hogy tudjon a közöttünk
létrejövő szerződés tartalmáról és a megillető jogokról. Felhasználóként, Látogatóként vagy Ügyfélként személyes
kötelessége, hogy tájékozódjon az aktuális ÁSZF-ben megírt szabályokról, jogokról, kötelezettségekről stb., anélkül,
hogy a CseDiet köteles lenne egyénileg tájékoztatni Önt a frissítésekről és/vagy változásokról. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a
romániai jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is
irányadók.

Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk vagy korlátozzuk a látogatók vagy ügyfelek
hozzáférését a webhely bizonyos alrészeihez vagy funkcióihoz, ha megalapozottan gyanítható, hogy csalásra vagy a
weboldalunk szabályzatainak megkerülésére tesznek kísérletet. Ezenkívül a hozzáférést megtagadhatjuk vagy
korlátozhatjuk, ha megalapozottan gyanítjuk, hogy bizonyos tevékenységek sérthetik érdekeinket.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kiterjed Success Perspective Srl által kezelt
www.csediet.com weboldal összes oldalára és az oldalakon található információkra, tartalmakra, anyagokra, képekre,
illusztrációkra és szolgáltatásokra. 

Az ÁSZF 2023.01.03 – tól a visszavonásig érvényes, az újításokkal együtt. 

A SZOLGÁLTATÓ minden jogot fenntart magának, hogy akár egyoldalúan, előzetes bejelentés
nélkül módosítja az ÁSZF tartalmát. 

2. A szolgáltató adatai:

A CseDiet weboldala és szolgáltatásai a Success Perspective Srl (Kft) jogi személyhez
tartozik, amely célja, hogy olyan szolgáltatásokkal, edukációs programokkal támogassa Önt, amelyek a női egészség
fejlődését szolgálja. Ügyfeleinkkel együttműködve úgy szeretnénk fejleszteni szolgáltatásainkat, hogy folyamatosan
megfeleljenek a felmerülő igényeiknek.

Azonosító adataink a következők:

 • A szolgáltató neve: Success Perspective
  SRL.
 • A szolgáltató székhelye: Fitcau, com. Alunis, nr. 1A, Maros megye, Románia.
 • Munkapont: Bazsalikom
  utca 2D, Marosvásárhely, Románia
 • Cégjegyzékszám:
  J26/680/16.04.2021
 • CUI: 44134845
 • Európai adószám: RO45426163

A szolgáltatóval bármikor felvehető a kapcsolat a következő elektronikus levelezési
címen: cseden@csediet.com.

3. A fogalmak meghatározása

Tekintettel arra, hogy az ÁSZF-ben bizonyos szavakat vagy kifejezéseket ismételten
használunk, úgy döntöttünk, hogy elkészítjük a leggyakoribb megfogalmazások listáját, hogy megkönnyítsük a teljes
dokumentum helyes megértését:

 • Megrendelés: a látogatók,
  vásárlók weboldalon keresztül kifejezett szándékát fejezi ki, amellyel kifejezik azon szándékukat és
  elkötelezettségüket, hogy legalább egy szolgáltatást vásárolnak a  szolgáltatásainkból;
 • Szolgáltató: a Success
  Perspective Srl céget képviseli, ahogy korábban bemutattuk magunkat.
 • Ügyfél: a www.csediet.com
  weboldalra regisztráló, feliratkozó vagy az ezen a weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő
  személy.
 • Szerződés: a szolgáltató és az
  ügyfél közötti online szerződés. Jelen szerződés az Eladó és a Vevő egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön
  létre, olyan szerződések, amelyek a jelen Dokumentum Vevő általi figyelmes elolvasását követően történő
  elfogadásával jönnek létre.
 • Felhasználó:  minden olyan
  személy, aki fiókot hozott létre az oldalon.
 • Látogató:  minden olyan személy,
  aki belép a weboldalra.
 • Weboldalunk:  a www.csediet.com
  foglalja magában, valamint annak bármely szakaszát vagy aloldalát.

4. A felek közötti jogviszony

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató/Megrendelő a Szolgáltató
bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt illetve a szolgáltatási díjat
kifizeti. 

Tilos a Szolgáltató által közzétett információk, cikkek, hang vagy kép anyagok
árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos
minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén bírósági úton is érvényesíthetjük.

Rendelkezésre állás: A megvásárolt szolgáltatásaink és a vele járó információk
azok díjának kifizetése után az Ügyfél rendelkezésére állnak, amelyeket az Ügyfél kizárólag saját céljára használhat
fel. Azoknak bármilyen formában történő rögzítése és sokszorosítása tilos, kivéve ha Szolgáltató írásbeli
terjesztési engedélyt bocsát ki. 

5. Adatkezelési Irányelvek

A weboldalunk használatához és az azon közzétett szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik.  Az adatokat a Szolgáltató csak a megfelelő szolgáltatás
biztosításához szükséges, jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési
Irányelvekben
meghatározott feltételek szerint használhatja
fel.

6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi
személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására,
mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés
szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés
módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa
meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a szolgáltatások áraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció
időtartamáról köteles tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók
határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat,
árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon, illetve
személyesen. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

A Szolgáltató jogában áll bármely szolgáltatásra való jelentkezést indoklás nélkül vagy
indoklással elutasítani. A jelentkező jogorvoslattal, panasszal nem élhet ezzel szemben. 

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj teljes megfizetése ellenében a
kiválasztott szolgáltatást szolgáltatja. A szolgáltatásokat a weboldalon (www.csediet.com) feltüntetettek közül,
továbbá személyes ajánlat írásos megerősítésével lehet választani.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az
általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

A Szolgáltató vállalja, hogy az együttműködéshez szükséges az  ÜGYFÉL által megadott
adatokat soha nem adja ki harmadik félnek.

6.1 Szolgáltató felelősségi köre

A szolgáltatás fizikai közérzetjavító szolgáltatás. 

A szolgáltatás célja: fizikai közérzet javítása. 

A szolgáltatás nem minősül gyógymódnak, gyógyító hatásúnak. 

A szolgáltatás úgy érheti el a célját ha az ÜGYFÉL 100%-on aktív módon együttműködik a
Szolgáltatóval.

A Szolgáltatónak nincs rálátása arra, hogy az ÜGYFÉL betartja az étrendi előírásokat és
a tanácsokat. Nincsen lehetősége a Szolgáltatónak korlátozni az ÜGYFELET. 

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, az adatrögzítés és
adategyeztetés után minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj SZOLGÁLTATÓ történő beérkezését követően,
az ügyféllel előzőleg megbeszélt naptári napon készíti és küldi el a táplálkozási tanácsadást tartalmazó
dokumentumot, az ajánlást. Amennyiben az ÜGYFÉL e-mailben elküldött, a szolgáltatás teljesítéséhez használhatónak
minősülő adatot, de a szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez
további információk szükségesek és ezeket az ÜGYFÉL a SZOLGÁLTATÓ kérésére sem adja át a kért határidőben, a
SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL anyagát elkészíti, de SZOLGÁLTATÓ nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő ajánlás
pontosságára. Az adatok pontossága az ÜGYFÉL kizárólagos felelőssége.

A SZOLGÁLTATÓ kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási
tanácsadás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. Az ÜGYFÉL tudomással bír
arról, hogy a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az
esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. SZOLGÁLTATÓ semmilyen felelősséget nem vállal az ÜGYFÉL
előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A SZOLGÁLTATÓ
nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben az ÜGYFÉL
megrendelése kezelésre irányul, úgy a SZOLGÁLTATÓ köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti
jogviszony lehetetlenül és megszűnik.Az ÜGYFÉL köteles a SZOLGÁLTATÓNAK megfizetni mindazt a költséget és
munkadíjat, amely a SZOLGÁLTATÓ részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

SZOLGÁLTATÓ testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy
SZOLGÁLTATÓ által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ az ÜGYFÉL életkorától, típusától, adottságaitól genetikai
felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, figyelmétől, önfegyelmétől stb. Az ÜGYFÉL
továbbá tudomásul veszi, hogy a SZOLGÁLTATÓ által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés,
közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a
testsúlycsökkenés az ÜGYFÉL által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem
vállal.

A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy az ÜGYFÉL
által megvásárolt termék illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé
válik.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy ne szolgálja ki azokat az ÜGYFELEKET
akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt
okoznak a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a
kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges
technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt
– megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb
a szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő harmadik munkanapon megtéríti.

Ha valamelyik terméket vagy annak árát elírás vagy rossz információ alapján hibásan
tüntette fel a Szolgáltató, jogosult a megrendelést törölni. A Szolgáltató a megrendelés törléséről az ügyfelet
e-mailben értesíti.

7. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

Az ÜGYFÉL vállalja , hogy a szolgáltatással együtt járó dokumentumokat, tartalmakat,
email üzeneteket, étrend ajánlatokat, táblázatokat, kérdőívett, nem adja ki harmadik félnek sem ingyen sem nem
értékesíti pénzért. Amennyiben ez megtörténik polgári és büntető jogi következményekkel járhat.

Az ÜGYFÉL köteles megfizetni a SZOLGÁLTATÓNAK a kártérítést az okozott kár miatt.

Az ÜGYFÉL köteles a szolgáltatás megkezdése előtt, közben és után megosztani azokat az
anamnesztikus adatokat, amelyek a szolgáltatás létrehozását és utánkövetését biztosítják. Köteles ezeket elküldeni
azt a SZOLGÁLTATÓNAK, illetve a megbeszélt időpontokban jelentést kell küldeni a hatékonyabb eredmény
érdekében. 

Az időpontfoglaláskor az ÜGYFÉL köteles a szolgáltatás teljes árát kifizetni. Amennyiben
nem teljesíti ezt, abban az esetben a szolgáltatási jogviszony automatikusan megszűnik a felek között. 

Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk
helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a konzultáció megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a
hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

Az Ügyfél vállalja, hogy 100%-on aktív módon együttműködik a SZOLGÁLTATÓVAL, és mindent
megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás elérje a kívánt hatását.

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet
lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve látogató/ügyfél tudomásul veszi, hogy
a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának
kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

8. Joglemondás, elállási jog

A jelentkezéssel létrejött szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási
szolgáltatás megrendelésével, az ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni.

Az ÜGYFÉL bármely szolgáltatásra való jelentkezésével és annak a teljes díjának
kiegyenlítésével (a kettő együtt működik kizárólag) automatikusan elfogadja a SZOLGÁLTATÓ Általános Szerződési
Feltételeit (ÁSZF) és az Adatvédelmi Nyilatkozatot . Amennyiben az ÜGYFÉL a szolgáltatás díját kiegyenlítette, de
meggondolta magát valamely valós vagy valótlan indokkal (családi, egészségügyi, anyagi stb.) nincsen lehetőség a
pénz visszafizetésére részben vagy teljes egészében sem.
Ebben az esetben az időpont módosítására kerülhet sor, ellenkező esetben az
előzőleg igényelt szolgáltatás nem kerül teljesítésre.

9. Szellemi Tulajdonjogok / Szerzői jogok

A www.csediet.com weboldalról, annak adatbázisából vagy azon közzétett bármilyen anyagot
(képek, videók, szövegek), csak írásos hozzájárulás mellett lehet átvenni. Ennek hiányában csupán a weboldalra való
hivatkozás (linkelés) használható.

A Ügyfél vállalja, hogy a konzultációkon, fizetős rendezvényeken vagy webináriumokon és
bármilyen egyéb szolgáltatáson kapott információkat az együttműködés szabályaival össze nem függő módon nem
használja fel. Az információk a Szolgáltató tulajdonjogát képezik és szerzői jogok védik.

Bármilyen tartalom a weboldalról és a Szolgáltató által szervezett eseményekről,
elektronikus vagy nyomtatott formában való utólagos közzététele, kizárólag a Szolgáltató engedélyével
lehetséges

10. Szolgáltatások, árak és fizetési módok

A weboldalon megjelenített szolgáltatások a táplálkozási tanácsadás, mentorprogram,
konzultációk, e-book, webináriumok és egyéb későbbi szolgáltatások online és személyesen is megrendelhetők. Minden
szolgáltatás/termék bemutatásakor, megvásárlásakor az arra vonatkozó részletek és információk vonatkoznak, amelyek –
a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eltérhetnek egymástól. 

11. Panaszkezelés

A Szolgáltató célja, hogy a szolgáltatásokat, megrendeléseket megfelelő minőségben, a
megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza lenne a
szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, azt a cseden@csediet.com email címre írt
elektronikus levelében közölheti bármikor.

Az írásbeli panaszra a Szolgáltató 30 napon belül válaszol. A panasz elutasítása esetén
a Szolgáltató megindokolja álláspontját. A válasznak a másolatát legalább 2 évig megőrzi és esetleges hatósági
kérésre bemutatja.

12. Az alkalmazandó jog és joghatóság megválasztása valamint alternatív
vitarendezés

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a
2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság
létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt
követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az
oldal utasításait.

13. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató és az Ügyfél is mindent megtesznek azért, hogy a vitás ügyeiket békés úton
próbálják rendezni.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től eltérjen, amennyiben az az Ügyfél
javát szolgálja.